Βασικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της, για το λόγο αυτό δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδικασίες επιλογής, παρακίνησης και εκπαίδευσης του προσωπικού της.

Η ΕΥΡΩΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε παρακολουθεί και καθορίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού της, οργανώνει  προγράμματα εκπαίδευσης σε επίπεδο τμημάτων και σε επίπεδο εταιρείας, συντονίζει και παρακολουθεί την διενέργειά τους. Η δραστηριότητα αυτή υλοποιείται μέσω  του ειδικού μηχανισμού εκπαίδευσης προσωπικού που έχει δημιουργήσει.

Ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός της εταιρείας στη δημιουργία σταθερών σχέσεων με τα στελέχη της, τους συνεργάτες αλλά και τους πελάτες της, αποτελεί θεμελιώδη αξία της φιλοσοφίας της εταιρείας και παραμένει αναλλοίωτη από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία έχει στελεχωθεί από ανθρώπους που διακρίνονται για τα υψηλά  προσόντα και τις εμπειρίες στην ειδικότητα τους, από καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου και από ανθρώπους με δημιουργικότητα και διάθεση για δουλειά, φροντίζοντας με απόλυτη προτεραιότητα για την αδιάκοπη ενημέρωση και επιμόρφωσή τους. Τα στελέχη της έχουν συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια σαν εισηγητές, δημοσιεύοντας παράλληλα πολλές εργασίες και άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες του χώρου, που δραστηριοποιείται η Εταιρεία (π.χ. , Εφημερίδα Δημοτικός και Κοινοτικός Τύπος ,ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡΔΟΣ, Περιοδικό Δήμος, Περιοδικό Επιθεώρησης Υγείας κλπ.